SOLAX X3 SMART EV CHARGER G2

SOLAX SMART EV CHARGER je inteligentní dobíjecí stanice pro elektromobily od leadera s hybridními střídači.
Umožňuje dynamické nabíjení, omezení nabíjecího proudu ze sítě, využití maximální energie z vaší FVE elektrárny.
Může být instalován jak ke stávajícím střídačům, ale výborně spolupracuje se střídači SOLAX, kde využijete všechny jeho funkce naplno a také zaručí dokonalou kompatibilitu a synchronizaci.

dotace

Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod.

Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Dotaci pro zelenou úsporám pro Vás kompletně vyřídíme.


Cena wallboxu

X1-EVC-7.2k – jednofázový wallbox s výkonem 7.2kW

Cena 30 000 Kč s DPH

X3-EVC-11k – třífázový wallbox s výkonem 11kW

Cena 35 000 Kč s DPH

X3-EVC-22k – třífázový wallbox s výkonem 22kW

Cena 40 000 Kč s DPH

VLASTNOSTI WALLBOXU

NABÍJECÍ MÓDY

Hlavní přednost zeleného módu je nabíjení vašeho elektromobilu výhradně ze solárních panelů. Výchozí hladina nabíjení je nastavena na 6A a Smart EV Charger nikdy nebude odebírat elektřinu ze sítě. Existuje ale i 3A hladina, kdy zbylé 3A Smart EV Charger odebere ze sítě pokud není dostatečný.

Eco mód pomáhá nabíjet pevně nastaveným minimálním výkonem ve pěti úrovních 6/10/16/20 a 25A. Energie bude odebírána co nejvíce z FV systému, ale pokud bude tato energie nedostatečná, zbývající bude pokryta ze sítě. Příklad: Pokud nabíjecí proud nastavíte na 16A a střídač umožňuje dodat 10A, tak zbylé 6A budou odebrány ze sítě, ale pokud střídač umožní dodávat 18A, tak i nabíjecí proud Smart EV Chargeru bude 18A.

Ve Fast módu nabíjí Smart EV Charger maximálním proudem(16/32A v závislosti na modelu), kde nezáleží jestli je energie odebírána ze střídače nebo sítě. Tento mód je vhodný v případě, kdy chcete nabít Váš elektromobil co nejrychleji anebo v době, kdy je nízký tarif.

Aktivací této funkce zvolíte, kdy má Smart EV Charger nabíjet maximálním dostupným výkonem, kde nezáleží, jaký nabíjecí mód je právě zvolen. Tuto funkci využijete například při nízkém tarifu HDO.

při zvolení této funkce uživatel nastaví velikost dobíjené energie a čas, po který se má tato energie nabít, poté Smart Ev Charger vypočítá průměrný nabíjecí výkon za hodinu a nabije Váš elektromobil na stanovenou hodnotu. Nabíjecí energie je přednostně brána z Vaší FVE, tato funkce je pouze dostupná v ECO módu.

Call Now Button