Jak probíhá realizace?

Průběh realizace solární elektrárny
10%

Prohlídka místa instalace

Musíme zjistit jaké parametry má Vaše střecha, jestli je v okolí nějaké stínění, jaký je maximální počet panelů pro instalaci.
Také musíme zjistit jaké jsou možnosti tažení kabelů ze střechy do domu, velikost rozvaděče, místo pro střídač a baterie.
Další část se bude věnovat prohlídce elektrických rozvodů a tzv. Antoníčku.

Průběh realizace solární elektrárny
20%

Vypracování nabídky

Musíme vypracovat energetický posudek na Vaší solární elektrárnu, zhodnotit hodnoty slunečního svitu a zastínění od okolních předmětů.
Zhodnotit střechu z hlediska instalace a možností přístupu na střechu a prostupů kabelů ze solárních panelů ke střídači.
Vytvořit cenovou nabídku s ohledem na všechny Vaše potřeby.

Průběh realizace solární elektrárny
30%

Schválení projektu a podepsaní smlouvy

Zašleme Vám smlouvu k pročtení. Snažíme se vše psát jednoduché aby to pro Vás bylo jednoduché pro čtení. Založení uživatelského účtu v NZU 2030- dotační portál( se vším pomůžeme). Podepsání plné moci pro jednání o připojení do distribuční sítě. Zaplacení zálohy 50% z celkové částky projektu.

Průběh realizace solární elektrárny
40%

Vypracování projektu a objednání materiálu

Vypracování projektové dokumentace pro připojení a objednání materiálu na stavbu Vaší FVE. Dohodnutí termínu realizace.
Na montáž budeme potřebovat nejspíše jeden den na montáž střešních panelů. Další den bude potřeba na elektrickou část Vaší FVE

Průběh realizace solární elektrárny
50%

Montáž solární elektrárny na střechu

Na montáž budeme potřebovat jeden den na montáž střešních panelů, pokud nenarazíme na komplikace na střeše.
.

Průběh realizace solární elektrárny
60%

Montáž elektrické instalace

Jeden den bude potřeba na zapojení elektrické část Vaší FVE. Budeme zapojovat střídač, připojovat panely, baterii a rozvaděče. Nastavovat software a skrývat kabely.

Průběh realizace solární elektrárny
70%

Předání elektrárny a doplacení za práci

Předávacím protokolem si potvrdíme montáž Vaší FVE a dále bude nutné doplatit projekt do 100%.

Průběh realizace solární elektrárny
80%

Revize a vysvětlení ovládání Vaší FVE

Zhotovíme revize Vaší FV elektrárny a také Vám vysvětlíme ovládání Vaší FV elektrárny. Naučíme Vás se o ní starat, řešit drobné problémy a ukážeme práci s řídícím software střídače i baterie.

Průběh realizace solární elektrárny
90%

Připojení k distribuční síti a žádost o dotaci

Výměna elektroměru od distribuční společnosti a připojení k elektrické síti. Tento proces se nazývá první paralelní připojení(PPP). Také za Vás pošleme žádost o dotaci na SFŽP, která následně v rozmezí 1-3 měsíců bude proplacena na Váš účet.

Průběh realizace solární elektrárny
100%

Využívání energie ze slunce

Poslední krok bude zapnutí elektrárny a čerpání energie ze slunce. Také se musí elektrárna pravidelně každé 2 roky servisovat domluvení servisu s naším technikém.

Call Now Button